Guide för skyltning

Skyltguiden ger dig vägledning om hur du bör utforma och placera skyltar i vår kommun.

För att ge det offentliga rummet en tydligare och mer lättnavigerad helhet finns riktlinjer för olika typer av skyltar och budskap. Skyltar utgör en viktig del av gaturummet, använda på rätt sätt skapar de en attraktiv helhet och bidrar till stadsmiljön. Skyltguiden syftar till att skapa en kultur där alla verksamheter kan synas och där skyltarna är både informativa och dekorativa.

Skyltguiden Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. antogs av Kommunfullmäktige 2022-12-06.