Föreningar

I Ronneby kommun är föreningslivet mycket aktivt inom idrott, kultur, bland pensionärer och samhällsföreningar. I föreningsregistret kan du hitta uppgifter om de föreningar som har godkänt att deras information läggs ut på webb.

Via länkarna nedan hittar du information om och regelverket för de bidrag som föreningar kan söka. Du hittar också information om föreningsportalen och föreningskatalogen. Du kan läsa om vad som gäller för föreningar som vill anordna lotteri och under Föreningsträff lägger vi ut information om kommande föreningsträffar.

Ny tillfällig covid-19-lag

Coronapandemin har medfört många råd och restriktioner som påverkat hur föreningar kan bedriva sin verksamheten. Dessa råd gäller fortfarande tillsammans med en ny tillfällig pandemilag som trädde i kraft den 10 januari 2021. Det är Länsstyrelsen som ser till att lagen följs och ger information, råd och uppmaningar kring lagen. Här hittar du mer information. Pdf, 63.2 kB.

Idrottsanläggningar & föreningsverksamhet

Den 14 juni upphörde de skärpta regionala råden för Blekinge. Det innebär att nu gäller de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten för att minska risken för smittspridning av covid-19. Regeringen meddelade 12 juli att steg tre i avvecklingen av restriktionerna inleds den 15 juli. Med anledning av det har kommunen fattat nytt beslut gällande kommunens inomhus- och utomhusanläggningar samt lokaler.

Läs mer Pdf, 1.5 MB. i belsutet som gäller från 14 juni till 14 juli. Läs mer i beslutet Pdf, 1.4 MB. som gäller från 15 juli.

Mer information till föreningar/arrangörer finns här:

Du hittar mer information om covid-19 och våra verksamheter på www.ronneby.se/corona Länk till annan webbplats.

Krisledningsnämnden i Ronneby kommun beslutar om ytterligare stöd till föreningsliv

Ronneby kommuns krisledningsnämnd beslutade den 11 december 2020 att möjliggöra för Ronneby kommuns föreningar, inom kultur och idrott, att söka stöd för förlorade intäkter för perioden 2020-09-01 till 2020-12-31. Här kan du läsa mer om stödpaketet till föreningarna i Ronneby kommun. Pdf, 182 kB.