Föreningar

I Ronneby kommun är föreningslivet mycket aktivt inom idrott, kultur, bland pensionärer och samhällsföreningar. I föreningsregistret kan du hitta uppgifter om de föreningar som har godkänt att deras information läggs ut på webb.

Via länkarna nedan hittar du information om och regelverket för de bidrag som föreningar kan söka. Du hittar också information om föreningsportalen och föreningskatalogen. Du kan läsa om vad som gäller för föreningar som vill anordna lotteri och under Föreningsträff lägger vi ut information om kommande föreningsträffar.

Idrottsanläggningar öppnar upp igen

Med anledning av coronapandemin stängde kommunen inomhusidrottsanläggningar under våren. Dessa har sedan succesivt öppnats igen och nu är kommunala inomhusanläggningar och omklädningsrum öppna för idrottsföreningar från 27 juli 2020. Ronneby simhall och Kallinge simhall öppnar för verkamhet den 31/8, dock inte allmänt bad. Idrottsföreningar uppmanas att följa utvecklingen och de föreskrifter och allmänna råd som är aktuella.

Läs beslutet att öppna inomhusanläggningar här.länk till annan webbplats

Läs beslutet att öppna inomhusbadanläggningar här.länk till annan webbplats

Länkar:

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksidrottsförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stödpaket till föreningar och kulturliv

Tisdagen den 7/4 fattade krisledningsnämnden i Ronneby kommun beslut om ett stödpaket för att stötta föreningar och kulturliv som drabbas av coronakrisen. Stödpaketet omfattar ca 11,5 miljoner.

Stödet riktar sig till föreningar och kulturliv i kommunen och innebär att följande bidrag kommer att betalas ut i förtid:

 • Verksamhetsbidrag
 • Medlemsbidrag
 • Anläggningsbidrag
 • Lokalbidrag
 • Bidrag för samlingslokaler

För att påskynda utbetalningen av ovanstående bidrag kommer sökta bidrag att utbetalas enligt 2019 års beviljade nivå. Undantagen är förening som söker för första gången 2020 alternativ inte sökte bidrag 2019. Dessa ansökningar kommer att handläggas enligt ordinarie rutiner. Bidragen betalas ut 2020-04-16 och här finns mer information till föreningarPDF.   

Utöver det har 1 miljon kronor avsatts till föreningar som förlorar intäkter till följd av inställda arrangemang. För att förening ska kunna ta del av dessa pengar ska föreningen senast den 31/8 inkomma med anspråk stärkt med exempelvis; av årsmötet beslutad verksamhetsplan, föregående års bokslut, utskickade inbjudningar för exempelvis cuper eller arrangemang, undertecknade avtal/kontrakt för arrangemang, kvitton, föregående års bokföring, beslutad verksamhetsplan eller betalda avgifter för tillstånd. Exempel på arrangemang är:

 • Entréavgifter
 • Kioskverksamhet eller annan försäljning
 • Lotterier
 • Cuper, tävlingar, arrangemang etc
 • Funktionärsintäkter
 • Egna årligen återkommande arrangemang exempelvis utställningar, lovaktiviteter, loppmarknader etc.

I kommunens stödpaket ingår även att inhandla konst och kulturföremål till ett värde av totalt 2,5 miljoner kronor av lokala konstnärer för konstnärlig utsmyckning av kommunala anläggningar och fastigheter. Kommunens utsmyckningsgrupp tar fram förslag och kommunstyrelsens arbetsutskott tar beslut. Konstnärer med sin bas i Ronneby kommun prioriteras. I stödpaketet för konstnärer ingår även inköp av mindre konst och kulturföremål till ett värde av 500 000 kr.

Utöver detta har 2 miljoner avsatts för att investera i solanläggningar i föreningsägda lokaler och fastigheter. Målet är att det ska sänka energikostnader för föreningar på sikt. Bidraget kan sökas från 2020-05-06 genom föreningsportalen. Mer information om investeringsbidrag för solenergi finns här. PDFMontering av solceller kan kräva bygglov. Ta kontakt med Miljö- och byggnadsförvaltningen för med information på mail mbf@ronneby.se eller servicetelefon 0457 – 61 82 03.

Länets energi- och klimatrådgivarna finns tillgängliga för rådgivning och tips kring solceller. Rådgivningen är helt kostnadsfri och berör flera områden såsom energi, teknik och konsumentvägledning. Här finns mer information och kontaktuppgifter.