Föreningar

I Ronneby kommun är föreningslivet mycket aktivt inom idrott, kultur, bland pensionärer och samhällsföreningar. I föreningsregistret kan du hitta uppgifter om de föreningar som har godkänt att deras information läggs ut på webb.

Via länkarna nedan hittar du information om och regelverket för de bidrag som föreningar kan söka. Du hittar också information om föreningsportalen och föreningskatalogen. Du kan läsa om vad som gäller för föreningar som vill anordna lotteri och under Föreningsträff lägger vi ut information om kommande föreningsträffar.

Föreningsenkät

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har skickat ut en enkät till alla kommunens föreningar via föreningsportalen. Du hittar även enkäten här. Länk till annan webbplats. Tänk på att ge ett samlat svar från varje föreningen. Vi vill ha ert svar senast 2022-01-10.