Föreningar

I Ronneby kommun är föreningslivet mycket aktivt inom idrott, kultur, bland pensionärer och samhällsföreningar. I föreningsregistret kan du hitta uppgifter om de föreningar som har godkänt att deras information läggs ut på webb.

Via länkarna nedan hittar du information om och regelverket för de bidrag som föreningar kan söka. Du hittar också information om föreningsportalen och föreningskatalogen. Du kan läsa om vad som gäller för föreningar som vill anordna lotteri och under Föreningsträff lägger vi ut information om kommande föreningsträffar.

Ny tillfällig covid-19-lag

Coronapandemin har medfört många råd och restriktioner som påverkat hur föreningar kan bedriva sin verksamheten. Dessa råd gäller fortfarande tillsammans med en ny tillfällig pandemilag som trädde i kraft den 10 januari 2021. Det är Länsstyrelsen som ser till att lagen följs och ger information, råd och uppmaningar kring lagen. Här hittar du mer information. Pdf, 63.2 kB.

Krisledningsnämnden i Ronneby kommun beslutar om ytterligare stöd till föreningsliv

Ronneby kommuns krisledningsnämnd beslutade den 11 december 2020 att möjliggöra för Ronneby kommuns föreningar, inom kultur och idrott, att söka stöd för förlorade intäkter för perioden 2020-09-01 till 2020-12-31. Här kan du läsa mer om stödpaketet till föreningarna i Ronneby kommun. Pdf, 182 kB.

Idrottsanläggningar & föreningsverksamhet

Kommunens idrottsanläggningar och samlingslokaler är stängda för allmänheten. De är under vissa förutsättningar tillgängliga för föreningar. Läs mer i aktullet beslut Pdf, 441 kB. som gäller till den 3 maj 2021.

Bakgrunden är regeringens beslut att hålla icke-nödvändiga verksamheter stängda för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Mer information till föreningar finns här:

Du hittar mer information om covid-19 och våra verksamheter på www.ronneby.se/corona Länk till annan webbplats.

Länkar:

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.