Föreningsbidrag och bidrag till Studieorganisationer

Fritid- och kulturnämnden beviljar varje år bidrag till föreningar och studieorganisationer som är verksamma i Ronneby kommun.

För att beviljas ett bidrag ska föreningarna vara godkända och registrerade i kommunens föreningsregister.

Ansök om föreningsbidrag

Regler och ansökningsdatum som gäller för de olika bidragen finns att läsa under bidragsregler.

Vi byter just nu till ett digitalt system och från och med nu kommer samtliga bidrag att sökas genom föreningsportalenlänk till annan webbplats.

Bidrag till Studieorganisationer

Fritid- och kulturnämnden fördelar årliga bidrag till de studieorganisationer som har verksamhet i kommunen. Bidragen, som baseras på verksamhetsstatistik, betalas ut vid två tillfällen under året, som grundbidrag och volymbidrag. F.r.o.m i höst söks bidragen genom ett digitalt system. Bidragsbestämmelserna finns att läsa under Relaterad information, bidragsregler.