Civilt försvar

Civilt försvar är en del av Totalförsvaret, dvs hur vi skall kunna försvara oss mot en angripande makt. Den andra delen är det militära försvaret. I det civila försvaret ingår alla som inte är en del av det militära försvaret - alla kommuner, företag, föreningar och privatpersoner.

Sverige har återupptagit arbetet med Civilt försvar på grund av det försämrade omvärldsläget. Arbetet har bara börjat och kommer att ökas på framöver. En krigsplanering av verksamheten kommer att ske så att viktiga samhällsfunktioner kan fortsätta att fungera även om vi skulle drabbas av kris eller av krig i vår närhet.

"Totalförsvaret är en angelägenhet för alla". Så inleds lagstiftningen på detta område. Det gör att alla måste förbereda sig för att kunna hantera olika situationer. Det är därför viktigt att du tar den av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” och gör din del av förberedelserna.

Här kan du ladda ner broschyren "Om krisen eller kriget kommer" på olika språk. Länk till annan webbplats.

FRG - Frivilliga Resursgruppen

Som privatperson kan du engagera dig i till exempel Frivilliga Resursgruppen i Ronneby. Är du intresserad av att veta mer om FRG är du välkommen att kontakta Torleif Månsson. FRG hör till Civilförsvarsförbundet och du kan läsa mer på deras hemsida Länk till annan webbplats..