Styrel

Om det skulle bli elbrist är det viktigt att kunna prioritera vilka elanvändare som ska få tillgång till el. Styrel är ett landsomfattande planeringssystem för prioritering av samhällsviktiga elanvändare vid en förutsedd eller plötsligt uppkommen kortvarig elbrist.

Underlaget tas fram genom samarbete mellan statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag.

Energimyndigheten ansvarar för att planering av styrel genomförs. Svenska kraftnät är den myndighet som får besluta om frånkoppling av elen vid en sådan situation.

Aktuellt

Just nu pågår den fjärde omgången av styrelsplaneringen i Sverige och fram till oktober 2024 ska kommunerna skicka in sitt underlag till elnätsföretagen.

Därför kan du som företagare i Ronneby kommun som bedriver samhällsviktig verksamhet höra av dig med frågor eller önskemål om att din verksamhet ska ingå i det aktuella prioriteringsarbetet. Mejla i så fall till styrel@ronneby.se.

Mer information & FAQ

energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om styrel. Även på Länsstyrelsen Blekinges webbplats Länk till annan webbplats. finns bra information med svar på de vanligaste fragorna.