Samverkansöverenskommelse

I Ronneby kommun samarbetar kommun och polis i det brottsförebyggande arbete för att öka tryggheten och minska brotten. Detta genom en så kallad samverkansöverenskommelse. 

En samverkansöverenskommelse är ett verktyg för kommun och polis att samarbeta som två jämbördiga parter i det lokala brottsförebyggande arbetet. Det undertecknas av lokalpolisområdeschef och kommunstyrelsens ordförande.

Aktuellt avtal

Det nuvarande avtalet löper under tidsperioden 2019-07-01 till och med 2023-12-31. Du kan se hela samverkansöverenskommelsen genom att klicka på länkarna:

Samverkan för ett tryggare Ronneby Pdf, 77.7 kB.

Åtgärdsplan Pdf, 648.2 kB.

Huvudområdet för samverkan är att öka tryggheten i offentliga miljöer genom att: 

  • Upprätthålla en aktuell gemensam lägesbild.
  • Minska antalet otrygghetsskapande händelser i offentlig miljö.
  • Reducera rekrytering till kriminella nätverk.
  • Öka säkerheten i trafiken
  • Aktivt arbeta med brottsförebyggande åtgärder och information