Grannsamverkan

I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Avsikten med grannsamverkan är att minska brottsligheten i området och öka tryggheten.

 Ditt försäkringsbolag, närpolisen eller räddningstjänsten kan vara behjälpliga om du vill starta upp grannsamverkan tillsammans med andra där du bor. Oftast hjälper du som boende till att samla ihop grannarna till ett möte dit polis, räddningstjänst och representanter för ett försäkringsbolag kommer.

Informationsmötets tre delar

• Polisen informerar om hur du kan förebygga brott i ditt område och försvåra att brott sker i din bostad. Polisen har också med sig information om hur brottsligheten ser ut i just ditt område och du har möjlighet att ställa frågor.

• Räddningstjänsten informerar om hur du kan minska risk för brand och vattenskador i din bostad.

• Försäkringsbolag medverkar oftast vid informationen. Ofta har man erbjudanden om prisvärda produkter som ökar säkerheten både gällande brott och bränder eller vattenskador.

Hör av dig till bibbi.ronnlund@ronneby.se om ni vill starta grannsamverkan i ditt område!