Företagsregister

Här hittar du ett förenklat företagsregister där du kan söka på företag eller bransch. Eftersom privata företag säljer företagsregister kan vi inte tillhandahålla ett alltför detaljerat material, då det skulle konkurrera med dem. Företagsregistret hämtar uppgifterna ifrån UC. Registret är med andra ord inte ett register som kommunen äger eller administrerar.

Svensk handel publicerar en varningslista. Varningslistan varnar bland annat för bluffakturor, men också för företag med oseriösa försäljningsmetoder eller för erbjudanden och utskick som kan uppfattas som vilseledande. Varningslistan finns på http://www.svenskhandel.se/Varningslistan/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.