Nätverk och projekt

I Ronneby drivs och utvecklas ca 2800 företag. Ronnebyandan präglar mycket av det vi gör i näringslivet och kommunen.

Ledord sedan länge är att "samarbeta när vi kan och konkurrera när vi måste" vilket märks i våra väl fungerande företagsnätverk.

I Ronneby finns ett tydligt fokus på diskussion mellan företag, politiker och tjänstepersoner bl a i kommunens näringslivsråd samt vid företagsbesök och i möten med näringslivet.

Ronneby Kommuns bidrag för projektverksamhet syftar till att medverka till utveckling och tillväxt. Läs mer om våra pågående projekt

Centrumutveckling