Nätverk och projekt

I Ronneby drivs och utvecklas ca 2800 företag. Ronnebyandan präglar mycket av det vi gör i näringslivet och kommunen.

Ledord sedan länge är att "samarbeta när vi kan och konkurrera när vi måste" vilket märks i våra väl fungerande företagsnätverk.

Ronneby Kommuns bidrag för projektverksamhet syftar till att medverka till utveckling och tillväxt. Läs mer om våra pågående projekt

Centrumutveckling