Kontakt för rådgivning och stöd

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar med stöd och rådgivning i näringslivsfrågor. Näringslivskontoret är en del av Enheten för Näringsliv och Kommunikation.

Näringslivschef med fokus på etableringar och företagsrådgivning
Torbjörn Lind
0457-61 82 64
torbjorn.lind@ronneby.se

Biträdande näringslivschef med fokus på kommunikation och platsutveckling
Angelica Coleman
0457-61 82 66
angelica.coleman@ronneby.se

Näringslivsutvecklare med fokus på evenemang
Jeanette Rosander
0457-61 75 71
jeanette.rosander@ronneby.se

Näringslivsutvecklare med fokus på besöksnäring och turism
Tina Tedenlid
0457-61 75 72
tina.tedenlid@ronneby.se