Hållbart företagande

Ronneby ska bli Sveriges första hållbara kommun. De strategiska målområdena och arbetet med att nå dessa ska ha en koppling till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. Detta gäller alla aktörer i Ronneby, även näringslivet. Sverige anses har bäst förutsättningar i världen att nå målen.

På denna sidan ger vi tips till dig som företagare kring hållbarhet ur ett företagsperspektiv. Vi har även samlat några goda exempel på hur man kan arbeta med de globala målen som företag i Ronneby och Blekinge.

Agenda 2030

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.

  1. Att avskaffa extrem fattigdom.
  2. Att minska ojämlikheter i världen.
  3. Att lösa klimatkrisen.
  4. Att främja fred och rättvisa.

Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. Läs mer om de globala målen Länk till annan webbplats.

Globala målen för hållbar utveckling

Hållbar utveckling inom Blekinges besöksnäring

Som företagare hör och ser du begreppet hållbar utveckling överallt men vad innebär det egentligen och vilken är affärsnyttan för dig? Region Blekinge med samverkanspartners har tagit fram en handbok Länk till annan webbplats. i hållbar utveckling inom besöksnäringen. Handboken Länk till annan webbplats. hjälper dig att komma igång med hållbarhetsarbetet och i den finns dels teorier och bakgrund men framförallt handfasta tips och råd. Läs handboken Länk till annan webbplats.

Energi- och klimatrådgivning

De fem blekingekommunerna och Tingsryds kommun samarbetar kring energi- och klimatrådgivningen med tre gemensamma rådgivare. Rådgivningen är kostnadsfri och berör flera områden - du får t ex generella tips och råd, hjälp med att ansöka om ekonomiskt stöd samt verktyg och metodstöd. Läs mer om erbjudanden till företag i Ronneby Länk till annan webbplats.

Hållbart företagande

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas.

Guide till ett hållbart företagande på verksamt.se Länk till annan webbplats.

Hållbarhetsportalen Länk till annan webbplats. med guider och fakta

Digitalt självtest "Hur hållbart är ditt företag?" Länk till annan webbplats. ger dig en ögonblickbild, tar cirka 10 minuter.