Företagslots

Ronneby kommuns företagslots är en mötesplats för att förenkla och underlätta kommunikationen mellan kommunen och företagen.

Det är inte alltid lätt att som företagare veta var man ska vända sig med sitt ärende. Ofta är det ju också så att ärendet kan beröra flera enheter inom kommunen och ibland involveras även organisationer utanför kommunen.

I företagslotsen kan du som företagare får svar på frågor och undringar som rör exempelvis:

  • Etablering
  • Myndighetsutövning
  • Bygglov
  • Nätverk
  • Miljötillstånd
  • Information

Företagslotsen består av tjänstepersoner från de aktuella förvaltningarna. Lotsen har regelbundna möten med företagen på detta sätt.

För att rätt personer ska vara med så att du ska kunna få svar på dina frågor vill vi att du anmäler ditt ärende till oss och bokar tid hos Företagslotsen. Boka tid via vår e-tjänst Länk till annan webbplats..