Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumera på vårt nyhetsbrev så får du näringslivsinformation löpande samt tips på företagsevenemang.

Anmäl dig till Näringslivskontorets nyhetsbrev. Då får du inbjudningar till våra populära frukostmöten och allmän näringslivsinformation om det som är på gång i kommunen och regionen. Du får även tips på var du kan söka stöd och finansiering, aktuella upphandlingar, projekt som pågår samt nya etableringar etc. Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden. Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan.

Personuppgiftsbehandling
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna tillhandahålla dig tjänsten nyhetsbrev. Vi samlar in personuppgifterna via din anmälan här, via e-post eller annan väg som du väljer att kontakta oss på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för utskick av nyhetsbrev är allmänt intresse/myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas tills du avslutar prenumerationen. Det gör du enklast via Avprenumerera-knappen högst upp i nyhetsbrevet. De personuppgifter vi behandlar om dig berörs av offentlighetsprincipen eftersom vi är en myndighet. Det betyder att vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen, Ronneby kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på naringsliv@ronneby.se eller 0457-61 80 00. Vårt dataskyddsombud är Anders Karlsson. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten IMY Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats. (tidigare Datainspektionen) Länk till annan webbplats.. Läs mer om hur Ronneby kommun behandlar personuppgifter här.