NyföretagarCentrum

Du som funderar på att starta företag i Ronneby erbjuds kostnadsfri rådgivning på NyföretagarCentrums kontor på Soft Center.

Boka tid hos vår rådgivare Vivianne Holmer på tel 0457-61 89 40

Varje lokalt NyföretagarCentrum finansieras i huvudsak av lokalt näringsliv och samarbetar med både organisationer och myndigheter för att skapa bästa möjligheter till nyföretagande på varje ort där de finns. 

Nätverket som består av företagare och experter är en unik tillgång i arbetet för ökat nyföretagande. I Ronneby har bankerna, revisionsbyråerna, Ronneby kommun och stiftelsen Jobs & Society sett till att verksamheten kommit till stånd. Du som är företagare behövs i högsta grad, antingen som medfinansiär eller som mentor. Hör av dig till Vivianne om du har frågor.

Läs mer på nyforetagarcentrum.se Länk till annan webbplats.

trust yourself start