SydostLeader - ett av Sveriges största Leaderområden

Leader är en metod som gör det möjligt för boende och föreningar att arbeta med lokal utveckling tillsammans med den offentliga sektorn. Leader skiljer sig från andra program genom den speciella arbetsmetod som har utvecklats inom programmet. Leader består av både en arbetsmetod och en pott pengar för utvecklingsprojekt - att arbeta med Leader är ett sätt att påverka den lokala utvecklingen. Leader är ingen myndighet utan är en ideell förening, som består av ett så kallat trepartnerskap mellan det offentliga, de ideella föreningarna och företagen i området. Leader är en metod inom hela EU för att utveckla landsbygden i projektform.

SydostLeader har möjlighet att verka i de fyra ESI-fonderna: Jordbruks-, Havs- och fiskeri-, Regional- samt Socialfonden.

SydostLeaders område för lokalt ledd utveckling inkluderar kommunerna Emmaboda, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd, Torsås och Uppvidinge. Utvecklingsområdet sträcker sig därmed över tre län i sydöstra Sverige; Blekinge, Kalmar och Kronoberg län.

Området präglas av våra vatten som är sammankopplade i ett unikt utvecklingsområde. Från Hanö via Mörrumsån, sjön Åsnen, Alsterån, Kalmarsund och Ölands vatten till Utklippan förbinder våra vattenavrinningsområden, sjöar och hav Småland, Öland och Sveriges sydöstra kust med Blekinge -skärgården. Utvecklingsområdet har också ett biosfärreservat, världsarv och en nationalpark.

Utvecklingsområdet tillåter en stor potential att skapa lokal hållbar utveckling genom Leader-metoden genom att fokusera på områdets styrkor, tillgångar och utvecklingsmöjligheter i form av vårt geografiska läge med värdefulla vattenmiljöer, natur, kulturella och kreativa värden och en stark entreprenörsanda .

I den pågående strategiprocessen för nästa programperiod har SydostLeader säkerställt en bred intressentbas och ett tydligt trepartspartnerskap som mobiliserar engagemang för vårt Leader-område och uppfyller identifierade möjligheter i vårt område och olika målgruppers viktiga utvecklingsbehov. Samtidigt vill strategin vara heltäckande och därmed också inspirera, skapa delaktighet och stimulera idéernas kraft i det framtida och långsiktiga gemensamma utvecklingsarbetet. I nya programperioden ingår även Borgholm, Kalmar och Mörbylånga kommuner.

Ny strategi 2023-2027 Länk till annan webbplats.

Läs mer om SydostLeader Länk till annan webbplats.

grönsaker