Blekinge Tekniska Högskola

BTH erbjuder professionsinriktade utbildningar inom områdena teknik och hälsa och fokuserar på samhällets framtida behov och utmaningar.

BTH bedriver utbildning och forskning där teknik och IT integreras med andra ämnen såsom fysisk planering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till lösningar
på samhällets utmaningar. Verksamheten innehåller tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med näringsliv och samhälle.

BTH:s samverkansportfölj:

  • Forskningsprojekt
  • Studentprojekt
  • Exjobb
  • Praktikplatser
  • Programråd
  • Gästföreläsningar
  • Studiebesök
  • “Pop-up labs”
  • Rådgivning
  • Uppdragsutbildning

Är du intresserad av samarbete?
Samverkan med företag och offentliga aktörer är en av högskolans viktigaste uppgifter. Det ökar studenternas arbetslivsanknytning under studietiden och gör dem mer efterfrågade på arbetsmarknaden. Här kan du läsa mer om olika former av samverkan t ex samarbete med studenter och forskare Länk till annan webbplats..

Kontakta Andreas Larsson, vicerektor och ansvarig för samverkan på 0455-38 55 55 eller andreas.larsson@bth.se

Läs mer om Blekinge Tekniska högskola (BTH) på deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.