Tillväxtverket

Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. De har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram.

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det gör de genom att stärka företag och regioner. Tillväxtverket erbjuder kunskap, nätverk och finansiering. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är deras vision.

Uppdrag
Vissa insatser är riktade direkt till företag eller blivande företagare. Andra insatser syftar till att utveckla förutsättningar och villkor som påverkar företagandet. Deras  vision är ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar. Kunskap, nätverk och finansiering är deras viktigaste erbjudanden. De är drygt 1 480 medarbetare och finns i Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå, Malmö, Örebro och Östersund samt i Stockholm (huvudkontor).

För dig som driver företag
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Som företagare kan du söka finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader. Företag har också möjlighet att söka lån och riskkapital från olika aktörer. Läs mer på Tillväxtverkets sida för företag. Länk till annan webbplats.

Kontakta Tillväxtverket Länk till annan webbplats.

tillväxtdiagram