Vinnova

Vinnova stärker Sveriges innovationskraft.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Deras uppgift är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. De gör det möjligt för organisationer att lösa utmaningar tillsammans genom att öppna upp för innovation som gör skillnad. Som Sveriges innovationsmyndighet styrs deras verksamhet av regeringens instruktion. Deras arbete utgår från de mål för hållbar utveckling som FN antagit i Agenda 2030. 

Vinnova hjälper organisationer lösa samhällsutmaningar tillsammans
De skapar möjligheter och drivkrafter för organisationer att tillsammans möta viktiga samhällsutmaningar. Vinnova stimulerar samarbeten där kunskap och kompetens från olika håll möts och där organisationer lär av varandra. Genom deras stöd får företag och organisationer möjlighet att experimentera och testa nya idéer innan det blir lönsamt. Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor på forskning och innovation.

En expertmyndighet med 200 anställda
Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation. De är också regeringens expertmyndighet inom det innovationspolitiska området. Vinnova har drygt 200 medarbetare. Huvudkontoret finns i Stockholm, med filialer i Bryssel, Silicon Valley och Tel Aviv.

Hitta och sök finansiering Länk till annan webbplats.

Vinnova