Almi Invest

Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag

Almi Invest investerar i bolag med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. Bolagen ska ha förmåga att konkurrera såväl nationellt som internationellt och det måste finnas ett tydligt kundbehov. Almi Invest letar efter drivna entreprenörer och team med förmåga att bygga framgångsrika tillväxtbolag.

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag. Portföljen består av ca 400 tillväxtbolag i många olika branscher. De har en hög investeringstakt och investerar i cirka 70 nya bolag per år. Med stöd av erfarna Investment Managers, kapital och nätverk skapar de möjligheter för bolag att växa och konkurrera på en global marknad.

Almi Invest har över 40 Investment Managers som finns över hela landet. Med deras regionala närvaro och nationella täckning, når de ut brett till tidiga bolag och har möjlighet att sammanföra bolag och investerare över hela Sverige.

Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB. I Almi Invest fondstruktur ingår åtta regionala riskkapitalbolag.

Har du en lysande idé och söker kapital?

Kontakta ALMI Invest Länk till annan webbplats.