Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever och barn inom Ronneby kommun.

En olycksfallsförsäkring täcker en kroppsskada, som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller ej för sjukdom.

För barn i förskola och elever i grundskola, gymnasieskola och särskola gäller försäkringen vid olycksfallsskada som inträffar heltid - dygnet runt.

Ytterligare information:

Så här anmäler du en skada:

Enklaste sättet att anmäla en skada är direkt via skadeformuläret på Svedeas hemsida: svedea.se/gruppforsakringar/kommunolycksfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På hemsidan hittar du även skadeblanketter och annan skaderelaterad information. har du inte möjlighet att anmäla skadan online går det bra att kontakta Svedea via telefon, e-post eller post.

Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 Stockholm
Tel: 0771-160 199
e-post: skadorforetag@svedea.se