Parkdalaskolan blir till

Nu är skolan igång!

Den 4 mars 2022 startade undervisningen i nya Parkdalaskolan.

Nedan finns en bilddokumentation av ombyggnationen av de gamla industrilokalerna i kvarteret Svarven till en modern och cradle to cradle-inspirerad 4-9 skola. Bilderna publicerades med start maj 2020.

Mars 2022

Slutbesiktningen för Parkdalaskolan är nu genomförd och själva skolbyggnaden är klar för inflyttning enligt tidigare planering. Elevernas första skoldag i nya Parkdalaskolan är fredagen den 4 mars.

grön växtvägg inomhus

En grönskande växtvägg välkomnar elever och personal till nya Parkdalaskolan

klassrum med uppställda stolar

Ett klassrum

parkering för cyklar med tak

Cykelparkeringen utanför huvudentrén

bokställ med olika boktitlar synliga i bakgrunden en soffa och en blomma

Biblioteket

växt framför lucka till cafeterian

Elevcafeterian

lekställning i trä

Lekytor finns runt på hela skolgården. På bilden syns en klätterställning i trä. Det finns ytterligare klätterställningar och ytor till bollspel.

trapphus fotograferat genom ett fönster

Trappuppgång

Januari 2022

Nu är det slutspurt som gäller. Även om det syns att det fortfarande är en byggarbetsplats, så är flera delar av Parkdalaskolan nästan färdiga.

Inomhusdetalj med tapet med skogsmönster

Tapeten har kommit upp. Naturens färger, material och en 10 kvm stor växtvägg är centrala element i Parkdalaskolans interiör. På bilden syns en vägg utanför toaletterna med en tapet med skogsmönster.

whiteboardtavla i ett klassrum

Del av ett klassrum

utrustning i NO-salarna

NO-salarna har fått en del nödvändig utrustning. Genom det högra fönstret syns även en av skolgårdens klätterställningar.

obehandlad träpanel i ett klassrum

Det är högt i tak i vissa klassrum. Därför har det till exempel installerats ljuddämpande träpanel.

disk till elevcafeterian

Elevcafeterian växer fram

Blick mot taket med stora fönster och runda tända lampor

Titta uppåt. Det lönar sig att titta uppåt i nya Parkdalaskolan. Stora takfönster släpper in dagsljus som vid behov kan förstärkas med ljus från stora runda lampor som är placerade nedanför.

färgglada badrum

Vilken skulle du välja? Toaletterna är kaklade i olika färger.

basketkorg på vägg

Basketkorgarna har kommit upp i stora salen i den nya idrottshallen. Den stora salen har en innertakhöjden på 7 meter, cirka 145 läktarplatser och är delningsbar.

September 2021

Om cirka fem månader ska skolan vara redo att ta emot eleverna. I förra veckan var det äntligen dags för rektorerna för nya Parkdalaskolan att göra ett första besök på plats. Läs mer i senaste nyheten och titta på bilderna nedan.

Tre personer framför en skolbyggnad med byggställningar

Parkdalaskolans rektorer framför nya skolan - Ulrika Lundin, Petra Granlund och Camilla Radovan

Skolabyggnad med byggställningar

Skolan sett från framtida idrottshallen, d v s från norr

tre personer med skyddshjälmar på en byggarbetsplats

Projektledaren Monica Sjövind jämför ritningarna tillsammans med rektorerna Ulrika Lundin och Petra Granlund

Innerfönster med trälister

Att plocka in naturens färger och material har varit en viktig detalj i arbetet med Parkdalaskolan. Här har trälister satts på plats runt innerfönster vid loftgången.

Kaklad vägg i badrum som fortfarande är en byggarbetsplats

Även kaklet i badrummen skiftar i olika naturliga färgnyanser. Här syns en ockragul-färgad vägg. Handfaten kommer på plats senare.

Maj 2021

Att bygga om en tidigare industribyggnad till en moderna 4-9-skola låter ovanligt, men i Ronneby kommun har vi valt att göra så. Läget för den nya Parkdalaskolan är topp och att återbruka är en av grundtankarna i kommunens många byggprojekt där hållbarhet står i fokus. Läs mer om bilderna från maj 2021 i den aktuella nyheten om Parkdalaskolan.

betongtrappa på en byggarbetsplats

Trappan som leder från skolgården till övre plan på idrottshallen.

byggnad med byggställningar

Skolan sett från idrottshallen med väderskydd ovanför byggnaden, som behövdes då takarbeten genomfördes men invändiga arbeten skulle skyddas från t.ex. regn.

stödmur i grå betong

Stödmuren mot bandammen är på plats.

inifrån skolbyggnaden där man ser delar av taket, väggar osv

Stora takfönster släpper in mycket dagsljus till klassrummen på andra plan och loftgången. Även klassrummen under ljusgårdarna får dagsljus uppifrån.

inne i skolbyggnaden med takfönster och innerväggar

Klassrummen på övre plan får mycket dagsljus uppifrån. Väggarna börja målas i utvalda färger enligt Parkdalaskolans ledord park, vatten, grönska och årstiderna. Läs mer om färg- och materialval i tidigare inlägg (januari 2021).

Byggbild med ouppackade toalettstolar som står i dörröppningen till respektive toalett

Toaletterna kommer på plats. Rummen är kaklade i olika färger.

Januari 2021

Urval av bilder i olika gröna, blåa och lila nyanser som tillsammans bildar en moodboard. På vissa bilder syns enbart en färg, på andra syns natur eller byggnader från Brunnsparken som t.ex. sjö, tall, små stena eller stora blad.

För att bestämma vilka färger som ska kunna användas har man arbetat fram ett så kallad moodboard för färgsättningen av Parkdalaskolan. Det ska spegla känslan som färgerna ska ge och brukar vara ett hoppklipp av bilder i de utvalda färger och material. Ledorden i arbetet med Parkdalaskolan är park, vatten, grönska och årstider.

provbitar i olika färger

Här visas olika provbitar från golvfärg till väggfärg som kommer att användas för de större gemensamma ytorna, som bibliotek eller skolrestaurang på Parkdalaskolan. Utifrån konceptet har flera materialboards för olika ytor som t.ex. vägg/golv och möbler. Principen är att i de större gemensamma ytorna återspeglas konceptet starkare och med högre intensitet medan det i basrum och mindre ytor är mer återhållet. Möbler har en gemensamt hållen färgskala över hela huset med mycket träinslag med några få inslag av starkare kulörer på utvalda möbler likt parkens rabatter med färgstarka blommor.

tygbitar i olika färger

Här visas olika tygbitar som är tänkta att användas för den lösa inredningen som tyg på soffor eller mattor.

skissa på en inomhusmiljö

Skissa på vyn från skolans matsal mot biblioteket.

Oktober 2020

Inomhusmiljö på en byggarbetsplats med nytt bjälklag som nyss kommit på plats. På bilden syns avspärrningar och snedtak med fönsterpartier.

Nu växer andra våningen fram. 3500 kvm nytt bjälklag har kommit på plats i nya Parkdalaskolan. (september 2020)

Bilden är tagen från andra våningen och visar byggarbetsplatsen Parkdalaskolan. Till höger och vänster i bilden syns det nya bjälklaget som är grunden för andra våningen i Parkdalaskolan. Stålkonstruktionen mellan dessa är en loftgång. Det syns även en säkerhetsväg med brandsläckare och två byggarbetare i på nedre plan.

Parkdalaskolan kommer att få mycket dagsljus från takfönstren som kommer att kompletteras i snedtaket. En loftgång knyter ihop bjälklaget på andra våningen och skapar en ljusgård till den centrala delen av skolan. (september 2020)

Byggarbetsplats med ny trappa i betong och säkerhetsställningar

Alla trapporna är på plats. Bredvid trappan har en hisschakt gjutits. (oktober 2020)

Två byggarbetare gjuter en betongplatta inomhus. Armeringsjärnet syns delvis. En tredje byggarbetare syns genom ett fönster

Här gjuts grundplattan för storkökets nya frysrum. (oktober 2020)

På bilden syns bergmassor, en grävmaskin och andra arbetsredskap för sprängning. Avspärrningar syns längst fram i bilden och skogen i höstfärger i bakgrunden.

Det är mycket berg som ska bort. Tre till fyra grävmaskiner och två borrvagnar är igång för att få bort berg och få ner ledningar i marken vid det som kommer att bli Parkdalaskolans nya idrottshall. Sprängning pågår med mycket hänsyn till kringliggande verksamheter och pågår fram till mitten av oktober (oktober 2020)

Maj 2020

Parkdalaskolan utifrån i maj 2020

Parkdalaskolan utifrån med blommande fruktträd framför byggnaden som kommer att bevaras (maj 2020)

Schaktarbeten sporthallen

Schaktarbeten för att förbereda sprängningsarbeten och bergschakt har påbörjats för att kunna utföra grundläggning till den nya sporthallen (maj 2020)

markarbeten skolgården

Förberedande markarbeten på nya skolgården har påbörjats (maj 2020)

tillfällig port

Stor tillfälligt port har skapats för att möjliggöra rivning och monteringsarbeten med tunga och stora maskiner och material under byggnadstiden (maj 2020)

Pålningsarbeten

Pålningsarbeten pågår för grundförstärkning till nya pelare (maj 2020)

Rivning av befintliga väggar

Rivning av befintliga väggar och vissa konstruktioner för att anpassas till ny verksamhet (maj 2020)