Persborgs förskola

Skisserna visar perspektivbilder av Persborgs nya förskola som den är tänkt att se ut 2024.

Perspektivbild på nya Persborgs förskola i färg

Bilden visar en perspektivbild på den nybyggda förskolan Persborg från söder/Vidablick (snett uppifrån). Taket på plan 1 är beklätt med gröna tak, så att gående på Persborgsvägen ser ner på en grön yta.

Perspektivbild på nya Persborgs förskola i färg

Bilden visar ytterligare en perspektivbild på den nybyggda Persborgs förskolan, dock denna gång från nordost (snett uppifrån) och lite längre ifrån än i den förra bilden.

Färglagd skalenlig ritning för Persborgs förskolans yttermiljö

Bilden visar förskolans yttre miljö efter nybyggnationen. Barnens möjligheter till olika aktiviteter på skolgården är varierande (lek, idrott, umgänge m.m.). Lämna och hämta platser är anordnade väster- och öster om skolan. Klicka på bilden för att få fram en större bild.

3D-visualisering av nya Persborgs förskolans fasad, vy från söder och öster

3D-visualisering visar huset fasader, vy från söder och öster. Detta är fortfarande arbetsmaterial som inte visar detaljerat hur fasaderna kommer att se ut. Klicka på bilden för att få fram en större bild med perspektiv från flera håll.

3D-visualisering av nya Persborgs förskolans fasad, vy från norr och väster

3D-visualisering visar huset fasader, vy från norr och väster. Detta är fortfarande arbetsmaterial som inte visar detaljerat hur fasaderna kommer att se ut. Fasadernas utförande blir i fasadskivor med olika skivindelningar i 4 matchande kulörer med slät och natur/stenig ytskikt. Klicka på bilden för att få fram en större bild med perspektiv från flera håll.

Fasadritning Persborgsförskola - sydväst

Fasadritning Persborgs förskola - sydväst. Fasadernas utförande blir i fasadskivor med olika skivindelningar i 4 matchande kulörer med slät och natur/stenig ytskikt. Klicka på bilden för att få fram en större bild och fler perspektiv.

Fasadritning Persborgs förskola - nordost

Fasadritning Persborgs förskola - nordost. Fasadernas utförande blir i fasadskivor med olika skivindelningar i 4 matchande kulörer med slät och natur/stenig ytskikt. Klicka på bilden för att få fram en större bild och fler perspektiv.