Hantering av döda djur

För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas omhand på ett säkert sätt. Döda djur ska normalt sändas till godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare.

Nedgrävning av död häst

Om du vill gräva ner enstaka självdöda eller avlivade hästar tar du kontakt med oss på miljö- och byggnadsförvaltningen. Innan du gräver ned djuret behöver du lämna in följande handlingar till miljö- och byggnadsförvaltningen:

  • Ansökningsblankett, ifylld och glöm inte att underteckna den.
  • En tydlig karta som visar platsen för grävningen i relation till gården ekker boningshuset.

I vissa fall kan det behövas en överenskommelse med en annan fastighetsägare. Bifoga gärna en skriftlig överenskommelse om att nedgrävningen av djuret får göras på den aktuella marken.