Cisterner för eldningsolja eller diesel

Utsläpp från läckande cisterner kan döda djur och växter, vätskorna kan skada grundvattnet och vattentäkter för åratal framöver. Det är du som ägare av en cistern, som är ansvarig för lagring och hantering av olja och andra brandfarliga vätskor. Du måste känna till vilka bestämmelser som gäller på området.

Vid nyinstallation

Vid nyinstallation av cistern utomhus, ovanför och nere i marken, ska du informera miljö- och byggnadsförvaltningen i god tid innan anläggningen tas i bruk (minst fyra veckor innan). Inom ett vattenskyddsområde ska all förvaring över 250 liter anmälas.

Återkommande kontroll av cisterner

Cisterner ska, om de är korrosionsskyddade, kontrolleras återkommande var 12:e år. För cisterner som inte har tillfredsställande korrosionsskydd gäller kontroll vart 6:e år. Inom vattenskyddsområden är intervallen halverade om invallning saknas.

Kontrollrapporten ska du behålla och på begäran kunna visa upp för miljö- och byggnadsförvaltningen.

Dieselcisterner och anmälan av brandfarlig vara

Om du har mer än tre kubikmeter dieselolja ska tillstånd sökas om brandfarliga varor. Tillståndet söker du hos Räddningstjänsten i östra Blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ett tips är att läsa mer i Miljöhusesyn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på sidan 54. Vid nyinstallation av cistern utomhus, ovan och i mark, ska du anmäla detta till kommunens miljö- och byggnadsnämnd i god tid innan anläggningen tas i bruk (minst fyra veckor innan).

Cisterner som tas ur bruk

När en cistern tas ur bruk ska detta meddelas till miljö- och byggnadsförvaltningen. Cisternen ska tömmas och rengöras. Det är viktigt att påfyllningsröret och avluftningsledningen tas bort, svetsas igen eller låses så att cisternen inte kan återfyllas av misstag. Markförlagda cisterner ska tas bort när de inte längre ska användas. Undantagsvis kan de sandfyllas efter samråd med miljö- och byggnadsförvaltningen, till exempel om sättningsskada i byggnader riskeras.

Om du tar cisternen i bruk på nytt

Om du planerar att ta en cistern i bruk på nytt efter en tid måste den först besiktigas. Besiktningen ska göras av ett ackrediterat kontrollorgan.

Vad kan hända med din cistern?

Med tiden kan stålcisterner rosta och plastcisterner ta skada av tillsatsämnen i olja eller diesel så att läckage uppstår. Det är du som ägare av en cistern som är ansvarig. Följs inte reglerna kan det medföra att du måste betala miljösanktionsavgift. Det också hända att försäkringen inte täcker eventuella skador eller saneringskostnader om inte kontroller utförts som de ska.

Skydda din cistern

För att minska risken för att någonting händer med din cistern eller begränsa konsekvenserna om olyckan skulle vara framme, finns det saker du kan göra för att skydda din cistern.

  • Skydda cisternen med ett hus eller en överbyggnad.
  • Påkörningshinder av exempelvis betong.
  • Stolpar eller markörer vid exempelvis snötäckt mark.

Föreskrifter

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor. Förordning 2012:259 om miljösanktionsavgifter.