Nya regler för hantering av trädgårdsavfall

Information om hantering av trädgårdsavfall samt eldning av majbrasor.

Den 1 januari 2024 började nya regler att gälla. De nya reglerna i Avfallsförordning har sin grund i ett EU direktiv (Direktiv 2018/851/EU om avfall).

Avfallsförordningen säger att allt biologiskt avfall ska sorteras ut separat och hållas skilt från annat avfall. Som biologiskt avfall räknas trädgårdsavfall men också matavfall. Vill du läsa mer, se Avfallsförordning (2020:614), kapitel 3. (Avfallsförordning (2020:614) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trädgårdsavfall

Du bör i första hand försöka ta hand om ditt trädgårdsavfall på något av följande:

Lokala regler i Ronneby kommun

I Ronneby kommuns lokala renhållningsordning finns bestämmelser om trädgårdsavfall. Av reglerna framgår att:

  • Trädgårdsavfall får inte eldas inom detaljplanerat område.
  • Utanför detaljplanerat område är det inte förbjudet att elda trädgårdsavfall.

Tänk på att trädgårdsavfall alltid i första hand bör komposteras eller lämnas till en återvinningscentral, oavsett var du bor.

Majbrasor i Ronneby påverkas inte i år

I år påverkas inte planerade majbrasor i Ronneby, dispens behöver inte sökas. Det kommer heller inte att göras någon uppsökande tillsyn mot privatpersoner som eldar trädgårdsavfall. Ett arbete pågår med att tolka de nya reglerna för att se om något behöver ändras i de lokala reglerna för Ronneby kommun.

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Kontakt

mbf@ronneby.se

0457-618000

Brödtext