Kontaktuppgifter Vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen
Maria Appelskog
Tel. 0457-61 73 19
maria.appelskog@ronneby.se

Verksamhetschef, Vård- och omsorgsboende och Korttidsvistelse
Maria Sevestedt
Tel. 0457-61 76 96
maria.sevestedt@ronneby.se

Verksamhetschef, Hemtjänst
Karl Palm
Tel. 0457-61 83 03
karl.palm@ronneby.se

Verksamhetschef Myndighetsenheten
och HSL

Anna-Karin Åkesson
Tel. 0457-61 78 05
annakarin.akesson@ronneby.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska/MAS
Katarina Losell
Tel. 0457-61 81 80
katarina.losell@ronneby.se

Kvalitet- och verksamhetsutvecklare/LOV-samordnare
Bodil Evaldsson
Tel. 0457- 61 88 87
bodil.evaldsson@ronneby.se

Kontaktperson för anhörigstöd
Maria Sibbesson
Tel. 0457-61 77 17
maria.sibbesson@ronneby.se

Bemanningsenheten vård- och omsorgsförvaltningen

Telefontid: 06.30-09.00

Bemanningskoordinator 0457-61 85 20

Bemanningskoordinator 0457-61 85 21

Övrig tid kontakta oss via:
bemanningsenheten@ronneby.se