Avlösning

Om du vårdar en närstående i hemmet har du möjlighet att få avlösning. Avlösning är till för att den som vårdar ska får möjlighet till återhämtning eller för att uträtta ärenden.

Du kan få upp till 16 timmar kostnadsfri avlösning per månad, vilket kan beviljas vid enstaka eller återkommande tillfällen. Du ansöker om avlösning hos en biståndshandläggare.

Är behovet mer än 16 timmar är insatsen avgiftsbelagd enligt gällande hemtjänsttaxa.

Kontakta biståndshandläggare för mer information.