Anhörigstöd

Anhörigstöd är olika insatser som ska underlätta den fysiska, psykiska och den sociala situationen för den anhörige. Som anhörig är du ett stort stöd för din närstående och din insats är mycket värdefull. I Ronneby kommun finns det olika möjligheter för dig som är anhörig att få stöd och avlastning i vardagen.

Anhörigsamordnare

Anhörigsamordnaren i vård- och omsorgsförvaltningen riktar sig till dig som hjälper eller vårdar en närstående som är 65 år eller äldre och/eller har kognitiv svikt. Anhörigsamordnaren kan svara på dina frågor samt erbjuda råd och stöd. Du kan även få hjälp med att komma i kontakt med andra i liknande situation. Tjänsten är kostnadsfri och anhörigsamordnaren har tystnadsplikt.

Du kan ringa anhörigsamordnaren på 0457-61 77 17. Det går även att boka in ett möte eller ett hembesök.

Hemtjänst

Hemtjänst kan innebära praktisk hjälp i hemmet och hjälp med personlig omvårdnad men det kan även vara insatser av trygghetsskapande karaktär, ledsagning eller avlösning.

Kommunens biståndshandläggare bedömer och beslutar om du har rätt till hemtjänst. Du kontaktar biståndshandläggare genom att ringa kommunens växel på 0457-61 80 00.

Avlösning i hemmet

Om du vårdar en närstående i hemmet har du möjlighet att ansöka avlösning i hemmet, Det innebär att omsorgspersonal hjälper dig så att du kan få tid till egna aktiviteter eller vila. Du kan få upp till 16 timmar per månad kostnadsfri avlösning.

Kommunens biståndshandläggare bedömer och beslutar om du har rätt till avlösning i hemmet. Du kontaktar biståndshandläggare genom att ringa kommunens växel på 0457-61 80 00.

Korttidsvistelse

Du som anhörig kan söka stöd för att din närstående under en kortare period får vård så att du får möjlighet till vila och avkoppling. Det är ett tillfälligt boende för de som har en sjukdom och behöver mycket tillsyn och omvårdnad under hela dygnet där behovet inte kan tillgodoses genom andra insatser i hemmet. Korttidsvistelse kan vara enstaka tillfällen så kallad avlastning eller återkommande perioder så kallad växelvård. Korttidsvistelsen är i första hand lokaliserad till Vidablick i Ronneby.

Kommunens biståndshandläggare bedömer och beslutar om plats på korttidsvistelse. Du kontaktar biståndshandläggare genom att ringa kommunens växel på 0457-61 80 00.

Dagverksamhet

I Ronneby kommun finns det dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Verksamheten erbjuder social samvaro och stimulerande aktiviteter men fungerar även som avlastning för anhöriga. Dagverksamheten Gläntan finns på Vidablick i Ronneby.

Kommunens biståndshandläggare bedömer och beslutar om plats på dagverksamhet. Du kontaktar biståndshandläggare genom att ringa kommunens växel på 0457-61 80 00.