Trygg hemgång

Trygg hemgång ökar tryggheten och möjligheten till att bo kvar hemma. Vid vårdplanering på sjukhuset kan biståndshandläggaren i kommunen besluta om Trygg hemgång.

Vid hemkomsten från sjukhuset möts du då upp av Trygg hemgångsteamet som består av undersköterskor som samarbetar med hemtjänsten, hemsjukvården, biståndshandläggare och enhetschef.

Personal från hemsjukvården möter upp om behov finns. Personal från teamet stannar hos Dig upp till 2 timmar efter hemkomsten, om Du önskar det.

Första dagen hemma får Du hjälp med inköp av mat, mediciner och skaffar de hjälpmedel som du behöver. Upp till 14 dagar kan teamet tillsammans med hemtjänsten ge extra hjälp och stöd i hemmet, såsom omvårdnad och rehabilitering. Teamet arbetar dagtid måndag-fredag. Kvällar och helger får Du stöd och hjälp från hemtjänsten.

Efter några dagar hemma, med stöd av teamet och hemtjänsten, kommer en ny vårdplanering att ske. Det sker hemma hos Dig tillsammans med biståndshandläggaren. Behöver Du mer hjälpinsatser, lämnas det över till hemtjänsten.