Trygg hemgång

Trygg hemgång ökar tryggheten och möjligheten till att bo kvar hemma. Vid vårdplanering på sjukhuset kan biståndshandläggaren i kommunen besluta om Trygg hemgång.

Vid hemkomsten från sjukhuset möts Du då upp av Trygg hemgångsteamet som består av undersköterskor. Trygg hemgångsteamet samarbetar med hemtjänsten, hemsjukvården, biståndshandläggare och enhetschef samt andra berörda vid behov.

Första dagen hemma får Du hjälp med inköp av mat, mediciner och anskaffning av de hjälpmedel som Du behöver. Utifrån behov kan teamet under en period tillsammans med hemtjänsten ge extra hjälp och stöd i hemmet, såsom omvårdnad och rehabilitering.

Teamet arbetar dagtid måndag-fredag. Kvällar och helger får Du stöd och hjälp från hemtjänsten.

Efter några dagar hemma, med stöd av teamet och hemtjänsten, kommer en ny vårdplanering att ske. Det sker hemma hos Dig tillsammans med biståndshandläggaren. Behöver Du mer hjälpinsatser, lämnas det över till hemtjänsten.