Hemleverans av varor

Det finns handlare utanför tätorterna som för en liten avgift kör hem varor till kommuninvånare som har minst en och en halv kilometer till affären. Handlaren får sedan ersättning av kommunen.

Handlaren har rätt att ta ut en avgift på 20 kronor från kunden för en hemsändning.

Tjänsten kan användas av dig som är folkbokförd i Ronneby kommun och har minst 1.5 km körsträcka till butiken. Du kan i särskilda fall även använda dig av tjänsten om du har kortare avstånd till butiken, till exempel om du har en funktionsnedsättning, sjukdom eller är begränsad av ålderdom.

För information om vilka handlare i Ronneby kommun som erbjuder hemleverans kontakta kommunens landsbygdsutvecklare, Daniel Granello.

 

Vad gäller för handlaren?

Handlare som har butik utanför tätorterna Ronneby och Kallinge, som kör hem dagligvaror till enskilda konsumenter kan få ersättning av kommunen. Även handlare inom tätorterna Ronneby, Kallinge och Bräkne-Hoby kan ansöka om hemsändningsersättning om de vill köra ut varuleveranser till konsumenter boende i gles- eller landsbygd.

För att handlaren ska få ersättning av kommunen krävs det att leveransen gått till hushåll inom Ronneby kommun, där de boende är folkbokförda i kommunen. Körsträckan från hushållet till butiken skall vara minst en och en halv kilometer (1.5 km).

Om särskilda skäl finns kan handlare få ersättning även för hemsändning till hushåll med kortare avstånd till butik. Särskilda skäl kan vara till exempel att personen som får hemleverans har en funktionsnedsättning, sjukdom eller är begränsad av ålderdom.

För mer information och för att ansöka om ersättning kontakta kommunens landsbygdsutvecklare, Daniel Granello.