Utveckling av kostverksamheten

Ronneby kommun satsar på kosten! Kommunfullmäktige har beslutat en rad åtgärder genomförs inom kostverksamheten. Det innebär omorganisation, utveckling samt ny- och ombyggnad av kök och restauranger. Detta för att öka kvalitén hos den mat och service kommunen tillhandahåller.

Sedan 1 april 2014 är det en gemensam kostverksamhet som bedrivs i Ronneby kommun och den är placerad vid Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen. Kostenheten delas in i tre olika geografiska områden där förskola, skola och omsorg samlas under samma ansvar.

Utveckling av kostverksamheten innebär att fler kök än tidigare blir tillagningskök, det vill säga att de lagar sin mat själv. Förutom att köken byggs om kommer förändringen innebär att personalen vidareutbildas i bland annat nya tillagningsmetoder och hantering av livsmedel.

Ronneby kommun har en kostpolicy. Klicka här och läs en kortvariant av kostpolicyn som heter "Måltiden i Ronneby kommun". Pdf, 5.1 MB.