Tingshusparken och tingshusmotivet

Mitt emot torget, på andra sidan Ronnebyån, ligger det gamla tingshuset. Framför byggnaden finns en park som rymmer gräsmatta, träd och en plantering med ett nytt motiv varje år, det så kallade Tingshusmotivet.

Tingshuset

Tingshuset byggdes 1910 efter ritningar av Fritz Ullrich och Eduard Hallquisth. Byggnaden är uppförd i jugendstil med röd putsad fasad med inslag av tegel. Byggnaden användes som tingshus fram till 2001 då Ronneby Tingsrätt uppgick i Blekinge Tingsrätt. Sedan 2004 är Tingshuset i privat ägo och innehåller nu bostäder. Läs mer om byggnaden på Riksantikvarieämbetets sida genom att klicka här. Länk till annan webbplats.

Tingshusmotivet

När skulpturen ”Mimi” av Gunnar Nilsson installerades i parken på 60-talet ansåg kommunens landskapsarkitekt att det skulle passa bättre med en plantering istället för grässlänt som bakgrund till statyn. Han ritade och färgsatte därför ett mindre motiv. Växthusförmannen odlade sedan blommor för att matcha färg och form.

Sedan 1967 har planteringen utökats och motiven blivit allt mer avancerade. Nu sträcker sig planteringen över nästan hela slänten. De konstnärligt utformade planteringarna uppmärksammar ofta ett jubileum eller en speciell händelse som sker under det aktuella året.

Motivet ritas och projekteras av Ronneby kommuns landskapsarkitekt på hösten inför nästa års plantering. Ett motiv brukar bestå av cirka 10 000 plantor och tar ungefär tre veckor att färdigställa. Planteringsarbetet påbörjas vanligen första veckan i juni och står klart strax innan midsommar. Efter ytterligare några veckor har plantorna växt till sig och motivet får sina rätta färger. Under säsongen putsas och klipps växterna några gånger för att bibehålla sin tänkta färg och form.

Formgivare

Ronneby kommuns landskapsarkitekter har formgivit planeringen.

2000 - Per Höglund

1982 - 1999 Gilbert Lööv

1967 - 1981 Gunnar Odenberger

Nedan bildspel visar ett urval av planteringarna genom åren. För att se varje år, klicka på årtalen under bildspelet.

Tinghusmotiven genom åren

Du kan klicka på länkarna under bildspelet för att öppna bilden för just det året.