Tillgänglighetsredogörelse

Här redogör vi vilka brister det finns i tillgänglighet för Ronneby kommuns webbplatser och digitala tjänster samt hur vi planerar att åtgärda dem.

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här listar vi tillgänglighetsredogörelser för våra webbplatser.

Dokument

Våra webbplatser och digitala tjänster har många dokument (PDF) som inte ännu uppfyller kraven. Arbetet med att digitalisera dessa dokument är påbörjat.

E-tjänster

Vissa av våra blanketter (PDF) och e-tjänster i e-tjänsteportalen uppfyller inte kraven på tillgänglighet ännu. Arbetet med att digitalisera är påbörjat.

Inläst material och tjänster

Vissa tjänster och information som visas på våra webbplatser hämtas från externa aktörers webbapplikationer som i vissa fall ännu inte uppfyller kraven på tillgänglighet. Dessa tjänster åtgärdas vid nästa upphandling av aktör.

Bilder

Bilder kan sakna relevant attribut som antingen sållar bort irrelevant information eller beskriver bilddatan. Vi kontrollerar allt eftersom sidor blir föremål för uppdatering.