Alla aktuella meddelanden

Här hittar du alla aktuella meddelanden.


 • Vägarbeten/störningar Riksvägar & E22
  Här hittar du planerade och pågående vägarbeten samt trafikstörningar på Europavägar, motorvägar, riksvägar och andra länsvägar som inte är kommunala.
  Läs mer

 • Driftstörningar vatten, avlopp, el och fiber
  Du hittar information om alla akuta och planerade driftstörningar på Miljötekniks hemsida. Länk till annan webbplats.
  Läs mer

 • Arbeten vid Snäckebacksskolan - Esplanaden avstängd för trafik
  Snäckebacksskolan är numera en byggarbetsplats. Därför är området inhängnad och Esplanaden kommer under byggtiden att vara avstängd för trafik, med undantag för boende. Även gång- och cykeltrafik kommer att ledas om. Grannar och andra berörda verksamheter kommer att få mer detaljerad information löpandes.Du kan läsa mer om nya Snäckebacksskolan här.
  Läs mer

 • Arbeten vid Skogsgårdsskolan
  Området runt gamla Skogsgårdsskolan är en byggararbetsplats. Detta kan leda till att framkomligheten är begränsad under kortare perioder vid Persborgsvägen. Grannar och andra berörda verksamheter kommer att få mer detaljerad information löpandes.Dock fortsätter verksamheten i intillliggande byggnader, där till exempel Skogsgårdens förskola finns i tre olika byggnader.
  Läs mer