Artikeln publicerades 9 mars 2022

Arbeten vid Skogsgårdsskolan

Skogsgårdsskolan är numera en byggararbetsplats och hela den gamla skolan kommer att rivas. Detta kan leda till att framkomligheten är begränsad under kortare perioder vid Persborgsvägen. Grannar och andra berörda verksamheter kommer att få mer detaljerad information löpandes.

Dock fortsätter verksamheten i intillliggande byggnader, där till exempel Skogsgårdens förskola finns i tre olika byggnader.