Cefur

Logotyp för Cefur

Cefur startade som ett projekt på våren 2011 och fanns fram till 2019 som en del av Ronneby kommun. Med hjälp av finansiering från Ronneby Kommun, Region Blekinge och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden byggdes en unik kommunal verksamhet upp.

Cefur deltog i flera projekt och blev en del av kommunens verksamhet. Verksamheten fokuserade på att informera om Cradle to Cradle® och cirkulär ekonomi och ge stöd åt både offentliga och privata organisationer med verksamhet i Ronneby kommun, i deras övergång till ett cirkulärt tillvägagångssätt. Nu är cirkulär ekonomi och Cradle to Cradle® ett av fokusområdena för Strategisk utvecklingsenhet i Ronneby kommun.

Cefurs vision, som kommunstyrelsen beslutade 2011, var att vara en internationellt erkänd innovativ motor för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle, med särskild inriktning mot Cradle to Cradle®.

Cefur fanns på Soft Center i Ronneby och hade ett showroom. Cefur Showroom var en utställning och en mötesplats. Det fanns information och pedagogiskt material om hållbar tillväxt och Cradle to Cradle®, liksom goda exempel på miljömässiga och häl­sosamma projekt, koncept, produkter och material. Innovatörer med denna inriktning gavs en möjlighet att visa upp produkter och projekt, som goda hållbara exempel för näringsliv, forskare, studenter och allmänhet. Cefur Showroom var öppet för alla och fungerade som en permanent plattform för inflytande och delaktighet för både medborgare och näringsliv i Ronneby. En lekhörna och experimentverkstad för yngre besökare var också ett viktigt inslag i Cefur Showroom, då Ronneby kommun strävar efter att involvera alla i planeringen av vår framtid.

Här kan du läsa mer om cirkulär ekonomi, Cradle to Cradle® och hur kommunen jobbar med hållbar utveckling.

Tre personer står och tittar på en utställning i Cefur Showroom.

 

Uppdaterad: 2019-05-24