Resurser & trycksaker

Här hittar du resurser att läsa eller ladda ner.

"Cradle to Cradle® för den byggda miljön" (pdf 4 MB) Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Författare Douglas Mulhall & Michael Braungart, ISBN: 978-91-980961-0-1, 2012, 28 sidor. Översättning av Cefur.

"Cradle to Cradle® för den byggda miljön" innehåller kriterier som ger förståelse för hur C2C kan tillämpas i renoverings- och nybyggnadsprojekt. Den ger verktyg att utforma och uppföra byggnader med mätbara C2C-egenskaper och verktyg att maximera positiva effekter. "Cradle to Cradle® för den byggda miljön" är en svensk översättning av "Cradle to Cradle® Criteria for the built environment, ISBN: 978-94-91083-01-3.

© DouglasMulhall & Michael Braungart


"Cradle to Cradle® för barn" (pdf 2,5 MB för dator och surfplatta) Länk till annan webbplats.

"Cradle to Cradle® för barn" (pdf 2,5 MB för utskrift, mindre färg) Länk till annan webbplats.

Författare: Rinus van den Berg, Illustrationer: Pauline Meijer, ISBN: 978-91-980961-3-2, 2014, 25 sidor. Översättning av Cefur.

© Royal DSM 2012


Guide för bioplaster – från tillverkning till återvinning (pdf, 3 MB) Länk till annan webbplats.

Författare:Cefur, ISBN: 978-91-980961-4-9, 2016, 98 sidor.

© Cefur 2016