Agenda 2030 - de globala målen för hållbar utveckling

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter i världen, att lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa. Genom de globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås i alla länder och för alla människor. Här kan du upptäck de globala målen tillsammans med Ronneby kommun! Du hittar också tips på hur du kan bidra till de globala målen. Du kan också vara med och sprida kunskapen om de globala målen, gör det genom att berätta om målen för alla.

De tre dimensionerna av hållbar utveckling, det vill säga de ekonomiska, sociala, och miljömässiga dimensionerna, var en och viktig utgångspunkt i framtagande av de globala målen. De tre perspektiven genomsyrar målen för att skapa hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla. Flera av målen är beroende och direkt kopplade till varandra, vilket innebär att framgång för ett av målen ger postiva effektter på andra mål.

Hållbar utveckling i Ronneby kommun

I Ronneby kommun tycker vi att det är nödvändigt att hållbar utveckling genomsyrar vår lednings- och styrningsprocess. Det gör vi bland annat genom att kommmunens strategiska målområden har en direkt koppling till de globala målen.

2022 gjordes en nulägesbeskrivning av Ronneby kommun utifrån de globala målen. I nulägesbeskrivningen lyfts det fram nyckeltal som både beskriver den geografiska kommunen och den kommunala organisationen. Vill du veta mer om hur det ser ut i Ronneby kommun så presenteras de 17 målen nedan.

Läs mer om Agenda 2030

På globalamalen.se kan du läsa mer om Agenda 2030 och vad de olika målen innebär. Länk till annan webbplats. Där finns även material för 
skolor och företag

Nyckeltal från Kolada

På Koladas hemsida (ideell förening som främjar kommunala analyser) kan du se Ronnebys nyckeltal och jämföra olika kommuners arbete med Agenda 2030. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Glokala Sverige

Ronneby kommun deltar i projektet Glokala Sverige, som är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och SKR (Sveriges kommuner och regioner), med stöd av Sida.
Läs mer om Glokala Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.