Bräkne-Hoby - Sanden

I den östra delen av Bräkne-Hoby finns kommunala detaljplanelagda bostadstomter i den norra delen av området Sanden.

Kontakta Mark- och exploateringsenheten på e-postadress mex@ronneby.se eller kommunens växel på nummer 0457-618000 för att ansöka om att köpa en kommunal tomt.

Kommunala tomter i Bräkne-Hoby

Fastighet

Adress

Yta (m²)

Pris (kr)

Hoby 19:135

Hyggevägen 2

882

SÅLD

Hoby 19:140

Hyggevägen 12

656

BOKAD

Hoby 19:147

Hyggevägen 11

654

BOKAD