Backaryd

I Backaryds samhälle finns två lediga kommunala tomter. Backaryds samälle omfattas inte av någon gällande detaljplan.

Kontakta Mark- och exploateringsenheten på e-postadress mex@ronneby.se eller kommunens växel på nummer 0457-618000 för att ansöka om att köpa en kommunal tomt.

Lediga kommunala tomter i Backaryd

Fastighet

Adress

Yta (m²)

Pris (kr)

Kalmare 1:77

Postvägen 19

818

diskuteras

Kalmare 1:90

Köpmansvägen 6

826

61 520