Fukt och mögel

Mögelsvampar och mögelsporer finns som en naturlig del av vår omgivning och kan börja växa där det finns fukt, syre och näring som till exempel trä, smuts eller damm. De vanligaste orsakerna till mögelskador inomhus är en otillräcklig ventilation och fuktskadade väggar, tak eller golv.

Tecken på fukt- och mögelskador kan vara fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak. Det kan också visa sig genom mögellukt, färg som flagnar och tapet eller mattor som bubblar sig. Fukt- eller mögelproblem inomhus kan bero på flera olika orsaker. Det handlar ibland om fel som uppstått vid projekteringen eller när huset byggdes. På senare år har vi också ändrat våra dusch- och tvättvanor som givit upphov till mer varm fuktig luft i våra bostäder. Ventilationen i många bostäder är inte anpassade efter denna ökning och klarar därför inte av att ta hand om all fukt som vi producerar.

Förebyggande åtgärder

För att förebygga risken för fukt- och mögelskador kan du själv till exempel se efter att ventiler är öppna och rengjorda, vara sparsam med vattnet och torka golv och väggar efter exempelvis en dusch.

Fukt och mögel är en hälsorisk

Att regelbundet vistas i byggnader med fuktproblem kan innebära hälsorisker. En dålig inomhusmiljö kan bidra till hälsoproblem som luftvägsinfektioner och irritation i ögon och luftvägar samt förvärra för personer med astma eller allergi.

Om du misstänker att du fått en fukt- eller mögelskada i din bostad ska du i fösta hand kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening för utredning och eventuell åtgärd. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten uppfyller gällande krav.

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning av eventuella problem kan du vända dig till miljö- och byggnadsförvaltningen för hjälp och information .