Skadedjur och skyddsjakt

Ibland får kommunen klagomål på vilda djur som stör i tätorterna. Ansvaret för skadedjur eller djur som upplevs som störande ligger i första hand på fastighetsägaren, men det finns även andra instanser som kan hjälpa till. Läs mer nedan!

Skyddsjakt

Kommunen har ett antal skyddsjägare som vid behov kan anlitas. Dessa har det skottlossningstillstånd från polismyndigheten, som krävs inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område kontaktas jakträttsinnehavaren för respektive område. Under tiden 1 maj till 31 augusti förekommer normalt ingen jakt, eftersom de flesta djur har ungar. 

När det gäller katter sker ingen skyddsjakt. Kontakta istället länsstyrelsen i Blekinge län, ta del av aktuella kontaktuppgifter på länsstyrelsenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.

Har du frågor eller problem kan du kontakta Mark- och exploateringsenheten.

Besök gärna naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information om vad du själv kan göra.

Skadedjur

Åtgärder mot skadedjur i bostäder, till exempel möss eller kackerlackor, är fastighetsägarens ansvar. Som egnahemsägare ska du själv kontakta ditt försäkringsbolag eller ett saneringsföretag. Saneringsföretag hittar du i telefonkatalogen under "Sanering".

Du som bor i hyresrätt och har problem med skadedjur ska i första hand kontakta din fastighetsägare. Fastighetsägaren är ansvarig för att bedöma vad som ska göras och att saneringen blir gjord.