Störande fågelhäckning

Ronneby är en kuststad, vilket gör att fåglar finns naturligt runt omkring oss. Vi kan ibland uppleva måsskrik som störande eller när fåglar häckar precis intill huset man bor i. Det finns flera sätt att minska och begränsa fåglars möjlighet att störa boende och människor. Vi kan till exempel alla dra vårt strå till stacken genom att inte skräpa ner, använda papperskorgar och hålla rent runt avfallsstationer.

Fasighetsägarens ansvar i första hand

Till största del, för att förhindra störningar av fåglar, så är det fastighetsägares ansvar att minska risken för störningar från fåglar som häckar på tak eller vid en fastighet. Det är under försommaren som fastighetsägaren ska göra förbyggande åtgärder det vill säga före den period när till exempel fiskmåsar och ringduvor är fredade.
Eventuella klagomål ska göras till fastighetsägaren.

Om störningen är på allmän plats, är det exploateringsenheten inom kommunledningsförvaltningen som du ska vända dig till. De åtgärder som fastighetsägaren kan göra, måste dock göras innan den 31 mars.

Fåglar är fredade mellan den 1 april och den 31 juli. För mer information om störning av fågelbon under denna period kan du kontakta Länsstyrelsen i Blekinge län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Åtgärder

Det mest effektiva är att försvåra för fåglarna att bygga bon på fastigheten och se till att de inte hittar mat i bostadsområdet. Som boende kan du tänka på att inte mata fåglar från balkongen eller i direkt anslutning till fastigheten. Håll också rent kring avfallstunnor och eventuella komposter, så att de inte drar till sig fåglar eller råttor.

Prata alltid med din fastighetsägare om du har problem med störande fåglar. Om problemet med störande fåglar är stort kan du vända dig till miljö- och byggnadsförvaltningen. Du hittar blankett för klagomål under Blanketter ovan.

Det är flera parter som hanterar frågor och ärenden kring fåglar och miljö.
Miljö- och byggnadsförvaltningens ansvar gäller olägenhet för människors hälsa
Det är länsstyrelsen som har hand om tillsyn över skyddsjakt eller borivning under den tid då olika fågelarter är fredade.