Störande fågelhäckning

Ronneby är en kuststad, vilket gör att fåglar finns som en naturlig art runt omkring oss. Vi kan uppleva det som störande ibland med måsskrik, eller när fåglarna häckar precis intill huset man bor i. Det finns flera sätt att minska och begränsa fåglars möjlighet att störa boende och människor.

Det är flera parter som hanterar frågor och ärenden kring fåglar och miljö. Miljö- och byggnadsförvaltningens ansvar gäller olägenhet för människors hälsa. Det är länsstyrelsen som har hand om tillsyn över skyddsjakt eller borivning under den tid då olika fågelarter är fredade.

Ansvar

Till största del, för att förhindra störningar av fåglar, så är det alla fastighetsägares ansvar att minska risken för störningar från fåglar som häckar på tak eller vid fastighet. Eventuella klagomål ska göras till fastighetsägaren. Om störning är på allmän plats, är det exploateringsenheten inom Kommunledningsförvaltningen som du ska vända dig till. De åtgärder som fastighetsägaren kan göra, måste dock ske innan den 31 mars.

Fiskmåsar är fredade mellan den 1 april och den 31 juli. För mer information om störning av fågelbon under denna period kan du kontakta Länsstyrelsen i Blekinge länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åtgärder

Det mest effektiva är att försvåra för fåglarna att bygga bon på fastigheten och se till att de inte hittar mat i bostadsområdet. Prata alltid med din fastighetsägare när du upplever problem. Blir det ingen förbättring kan du anmäla problemet till miljö- och byggnadsförvaltningen som registrerar klagomålet och ser till att fastighetsägaren får information om möjliga åtgärder inför nästa häckningssäsong.

Som boende kan du tänka på att inte mata fåglar från balkongen eller i direkt anslutning till fastigheten. Håll också rent kring avfallstunnor och eventuella komposter, så att de inte drar till sig fåglar eller råttor.