Boende

Vi har olika typer av boenden för dig med funktionshinder, beroende på hur mycket hjälp du behöver.

Bostad för barn och ungdomar

Har du ett funktionshinder och inte kan bo hemma hos dina föräldrar eller ska gå i skolan långt hemifrån? Då kan du ha rätt att få bo hos en annan familj eller i en bostad där du kan få den hjälp som du behöver.

Bostad för vuxna

Behöver du mycket hjälp för att kunna bo själv när du är vuxen kan du bo i en gruppbostad eller servicebostad. Där kan du få hjälp av personal när du behöver det. Det kan t.ex. vara hjälp att sköta ditt hem, duscha och laga mat.

Vi har boenden för vuxna i Kallinge, Ronneby och Bräkne-Hoby.

Kommunen tillämpar LOV (Lagen om valfrihet)

LOV boende med särskild service enligt LSS

Har du blivit beviljad gruppbostad eller servicebostad, då kan du välja boende och har rätt att vänta på att få komma till önskat boende.

Du kan välja mellan kommunens LSS boende eller en annan leverantör av LSS boende som har ett avtal med kommunen.

Sedan april 2019 erbjuder Ronneby kommun kundval inom boende med särskild service enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS § 9 p. 8-9) utifrån lagen (LOV 2008:962) om valfrihetssystem.

LOV för leverantörer

Hur ansöker jag?

Ansökan görs till LSS-handläggare via e-tjänst Länk till annan webbplats. eller på mottagningstelefon, se kontaktuppgifter nedan.