Psykisk funktionsnedsättning

Det finns möjligheter till olika typer av insatser inom denna verksamhet - för mer information kontakta din LSS-handläggare eller Mottagningen.

Mobila stödteamet

Om du bor i egen bostad och behöver ha hjälp med att få tillvaron, boendet eller vardagen att funka lite bättre kan du få hjälp av Teamet med:

  • Planering och struktur av din vardag
  • Stöd vid tvätt, städ, disk, matlagning
  • Motivationssamtal
  • Stöd vid myndighetskontakter eller i andra sociala sammanhang.

Stödet bygger på delaktighet och utformas tillsammans med dig efter dina behov. Syftet är att du ska få ett mer självständigt liv och därför är det viktigt att du själv bestämmer när dina mål är uppnådda.

Hur gör jag för att ansöka?

Ansökan görs till LSS-handläggare via e-tjänst Länk till annan webbplats. eller på mottagningstelefon, se kontaktuppgifter nedan.

Personligt ombud

Personliga ombud i Blekinge vänder sig till personer över 18 år som har en psykisk funktionsnedsättning..

Du kan vända dig till oss om du tycker det är svårt att få den hjälp, stöd och service du har rätt till eller om du tycker att det är krångligt att ha kontakt med myndigheter, psykiatri med flera.

Personliga ombud är fristående från myndighetsutövning, för inga journaler och arbetar naturligtvis under sekretess.

Det är kommunförbundet Cura Individutveckling i Karlshamn som har tjänsten Personliga ombud
för alla Blekinges kommuner.

Personliga ombud Länk till annan webbplats.

Kontakta Personliga ombud Länk till annan webbplats.

Träffpunkt Ronneby

På Rådhuset i Ronneby centrum håller vi caféverksamhet för dig med självupplevd psykisk ohälsa.

.....