Våld i nära relation

Du kan vända dig till SESAM och få kostnadsfri rådgivning och stöd i frågor som våld i nära relationer, sexualiserat våld, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Vi som jobbar på SESAM har tystnadsplikt. Läs mer om SESAM här.

SESAM

Sesam vänder sig till dig som lever eller ha levt i en relation som skrämt dig, där du har blivit övervakad och kontrollerad eller blivit kränkande behandlad. Det kan vara att du blivit slagen, tvingats ha sex mot din vilja eller inte får träffa vem du vill. Det kan också vara att din partner slår sönder saker för att skrämma dig eller inte låter dig få vara med och bestämma över din ekonomi.  Det kan vara att du inte får den hjälp du behöver av anhörig med din medicin, eller att någon hindrar dig från att använda hjälpmedel som glasögon, rullator eller larm.

Sesam vänder sig till dig som är ung och som har erfarenhet av hedersrelaterat våld, där du känner att dina föräldrar inte tillåter dig att göra saker som andra jämnåriga vänner får. Där dina anhöriga kontrollerar vad du gör, att du inte själv får bestämma över vem du ska gifta dig med eller är orolig för att bli könsstympad.

Sesam vänder sig till dig som är i eller har erfarenhet av att sälja sex eller byta sex mot varor eller tjänster. Det kan vara att du använder sex som ett sätt att straffa dig själv eller tvingas av annan person att utföra sexuella tjänster.

Sesam vänder sig till dig som har varit utsatt för våldtäkt eller sexuella övergrepp av andra än någon i nära relation, som okänd förövare eller granne.

Sesam vänder sig till dig som använder våld mot din partner eller annan person i nära relation. Blir din partner eller dina barn rädd för dig ibland, är du väldigt svartsjuk eller måste du ha kontroll på var din partner befinner sig, så kan du vända dig till Sesam för att få hjälp.

Sesam är en verksamhet inom individ – och familjeomsorgen i Ronneby kommun. Vi är tre personer som arbetar här och har tystnadsplikt. Alla våra tjänster är kostnadsfria.

I kommunen samarbetar berörda myndigheter och organisationer för att hjälpa dem som blivit utsatta för våld i nära relation. Ni som arbetar inom andra verksamheter i kommunen är välkomna att höra av er för konsultation. 

Vi erbjuder de här tjänsterna

  • Rådgivande och stödjande telefonsamtal
  • Råd och bearbetande samtal vid besök
  • Stöd i myndighetskontakter och hjälp att hitta rätt resurser
  • Skyddat boende för våldsutsatta vuxna och deras barn
  • Krissamtal med barn som upplevt våld i sina familjer
  • Gruppverksamhet för kvinnor
  • Stöd till anhöriga

Vi arbetar också med det här

  • Föreläsning
  • Konsultation till yrkesverksamma
  • Information till allmänheten

Är du under 18 år?

Blir du rädd när dina föräldrar bråkar? Får du inte välja din partner själv? Har du ont i magen när du ska lämna ena föräldern hemma för att du är orolig för att något ska hända? Slår någon vuxen dig eller någon annan i din omgivning? Tar någon på din kropp som du inte gillar? Är du eller någon annan i familjen väldigt ledsen ofta? Är det någon i familjen som skrämmer ditt husdjur?

Då kan du vända dig till de som arbetar med barn och unga på socialtjänsten:
Utredningsenheten barn

Här finns också mera information om vad socialtjänsten kan hjälpa dig med:

Koll på soc Länk till annan webbplats.