Barn och familjeenheten

Barn och familjeenheten kommer i kontakt med föräldrar, barn och ungdomar som behöver råd och hjälp.

Oftast löser familjer sina problem på egen hand, men ibland kan det behövas råd och hjälp från professionella utanför den egna familjen. De föräldrar eller barn/ungdomar som upplever att de behöver mer stöd än vad familjen kan erbjuda kan kontakta vår mottagning som är öppen alla vardagar. Du får då prata med en socialsekreterare, och du kan ansöka om stöd och hjälp. Socialsekreteraren kommer tillsammans med dig fram till hur den fortsatta kontakten ska se ut. 

Socialtjänsten är skyldig att utreda. När socialtjänsten får reda på att ett barn kan behöva stöd eller skydd, är socialtjänsten skyldig att se till att barnet får den hjälp som behövs. 

För den hjälp som socialtjänsten erbjuder för barn och deras föräldrar i hemmet ansvarar Råd och stöd familj.

Hur gör jag om jag är orolig för att ett barn riskerar att fara illa?

Om du som privatperson misstänker att ett barn eller ungdom riskerar att fara illa kontaktar du Utredningsenheten barn. Om du är osäker på om du ska göra en anmälan eller inte, ring anonymt och fråga oss om råd, vi har mottagning mån-fre, 10-11.45, tel 0457-61 89 75.

Vid akuta situationer efter kontorstid kan du kontakta Socialjouren genom att ringa 112 eller kontakta Polisen på 114 14 och begära att få kontakt med socialjouren i Ronneby. 

E-tjänst Orosanmälan barn Länk till annan webbplats.

Anmälningsplikt för de som arbetar med barn

Kommer du i din yrkesutövning i kontakt med barn och ungdomar som du misstänker far illa är du enligt lag skyldig att göra en anmälan till Socialtjänsten.
Ring gärna och konsultera oss om du är osäker om du ska göra en anmälan eller inte. Det kan du göra utan att nämna namnet på den ärendet rör.

E-tjänst Orosanmälan barn Länk till annan webbplats.

Stödinsatser

För den hjälp som socialtjänsten erbjuder barn och deras föräldrar i hemmet ansvarar  Råd och stöd familj.

Ibland har barn behov av att för kortare eller längre tid bo i familjehem eller på ett sk HVB-hem (hem för vård och boende). Socialförvaltningens arbete med placerade barn ansvarar Barn- och familjeenheten för, se mer information i vänsterspalten.

Ansök om stöd via e-tjänst Länk till annan webbplats.