Barn i HVB och familjehem

Grönt träd som barn dansar runt.

Barn och familjeenheten söker familjehem och kontaktfamiljer. Har du hjärtat på rätta stället och känner att du kan ta emot ett barn i din familj, och ge det omtanke, trygghet och kärlek? Då är det just dig och din familj vi söker.

Barn- och familjeenheten har ansvar för stöd och hjälp till barn och ungdomar som bor i familjehem eller HVB-hem. Enheten arbetar även med rekrytering, utbildning och handledning av familjehem och kontaktfamiljer. I enheten finns även den grupp som har ansvar för mottagandet av ensamkommande barn.

Barn och ungdomar som bor i familjehem eller HVB-hem har regelbunden kontakt med en socialsekreterare som följer upp hur boendet fungerar och ger stöd och hjälp till barnet.

Familjehem får stöd, hjälp och handledning av en familjehemssekreterare.

Behovet av stöd och hjälp hos de ensamkommande barn som anvisas till Ronneby utreds, och de placeras i Familjehem eller HVB-hem.

Kontaktfamilj/familjehem

En kontaktfamilj är en resurs för en familj som av olika skäl behöver avlastning och/eller stöd. Kontaktfamiljen ska fungera som ett kompletterande stöd till barnet. Det finns olika skäl till att kontaktfamiljer behövs. Det kan handla om barn som har särskilda behov eller det kan vara något i föräldrarnas livssituation som gör att fler vuxna behövs.

Som familjehem tar man emot barn och ungdomar i sitt hem. Uppdraget kan vara under en kortare eller längre period. Man ansvarar för att barn och ungdomar får den omvårdnad och omsorg de behöver, i nära samarbete med barnets biologiska familj och den ansvarige barn- och familjehemssekreteraren.

Kontaktperson

En kontaktperson är ett personligt stöd och insatsen beror på den hjälpsökandes behov. Kontaktpersonen kan uppmuntra till att bättre kunna ta eget ansvar och aktivera sig, hjälpa till att bryta ett destruktivt beteende och hjälpa till i personliga angelägenheter. Man träffar sin kontaktperson kanske någon gång i veckan eller mer, tar en promenad, fikar tillsammans eller gör någon annan aktivitet.

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj/familjehem eller kontaktperson? 

Om du är intresserad av att vara kontaktfamilj/familjehem Länk till annan webbplats. eller kontaktperson Länk till annan webbplats. kan du fylla i en intresseanmälan online och skicka till oss.