Råd och stöd - familj

Socialförvaltningens enhet Råd och stöd - familj arbetar med stöd och hjälp i öppenvård till barn och ungdomar 0-18 år och deras familjer i Ronneby kommun.

Vi arbetar med insatser som beviljats av socialsekreterare på Utredningsenheten barn efter det att en utredning är genomförd. Vi utför dessutom olika insatser i form av service, vilket innebär att man utan utredning eller registrering kan anmäla sig till dessa. För mer information och kontaktuppgifter se varje område på undersidorna nedan.

Vårt arbete genomsyras av Barnkonventionen:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde
  • Barnets bästa i främsta rummet
  • Barnets rätt till liv och utveckling
  • Barnets rätt att komma till tals

Kontakt

Enhetschef Råd och stöd familj
Tel: 0457-61 84 90

Hitta till oss

Vi finns på Rosengatan 10. Hitta hit med hjälp av karta.länk till annan webbplats