Råd och stöd - familj

Socialförvaltningens enhet Råd och stöd - familj arbetar med stöd och hjälp i öppenvård till barn och ungdomar 0-18 år och deras familjer i Ronneby kommun.

Vi arbetar med insatser som beviljats av socialsekreterare på Utredningsenheten barn efter det att en utredning är genomförd. Vi utför dessutom olika insatser i form av service, vilket innebär att man utan utredning eller registrering kan anmäla sig till dessa. För mer information och kontaktuppgifter ”klicka” på flikarna till vänster.

Vårt arbete genomsyras av Barnkonventionen:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde
  • Barnets bästa i främsta rummet
  • Barnets rätt till liv och utveckling
  • Barnets rätt att komma till tals

Våra lokaler finns på Rosengatan 10, se vidare information nedan om hur du hittar hit.