Faderskap och föräldraskap

Fastställa faderskap

I ett gift par blir maken automatiskt registrerad som pappa.
Om ni inte är gifta måste föräldraskapet fastställas på annat sätt.

Ni som föräldrar kan bekräfta faderskapet innan eller efter barnets födelse.
I samband med faderskapsbekräftelsen kan ni anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad.

Om du är sambo

Om ni föräldrar bor tillsammans, är skrivna på samma adress och är överens om att barnet är ert gemensamma kan ni bekräfta direkt inom 14 dagar efter det att barnet är fött via denna länk till Skatteverket: Länk till skatteverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

Där kan ni också läsa om hur det går till och vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att en digital bekräftelse ska vara möjlig. Det går också att anmäla gemensam vårdnad.

Vill ni fastställa faderskapet innan barnet är fött kan ni göra detta hos Socialförvaltningen. Lämna uppgifter via vår e-tjänst här så kontaktar vi er.
Länk till Socialförvaltningens e-tjänst Länk till annan webbplats.

Om du är ensamboende eller särbo

Om föräldrarna är skrivna på olika adresser eller inte bor tillsammans gör familjerätten en utredning. Antingen gör ni ett gemensamt besök på familjerätten eller så kommer ni dit var och en för sig.

Faderskapstest

När det av någon anledning råder osäkerhet eller oenighet om vem som är pappa till barnet kan familjerätten besluta om att göra ett faderskapstest för att fastställa vem pappan är.

Bekräfta föräldraskap

För barn till lesbiska par där den ena kvinnan genomgått assisterad befruktning ska hennes registrerade partner, maka eller sambo fastställa föräldraskapet.

I samband med föräldraskapsbekräftelsen kan ni anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad.
Boka tid för föräldraskapsanmälan genom att kontakta familjerätten.